sprog

CSR og Persondata

CSR i AAOsteel

I vores virksomhed definerer vi vort ansvar på følgende måde:

  • Vi anvender ansvarlig leverandørstyring til at opfylde kundekrav
  • Vi tilsigter at reducere energiforbruget, minimere klimapåvirkningen og samtidig reducere udgifter
  • Vi bidrager til unges uddannelse ved løbende at tilbyde lærlingepladser
  • Vi bidrager til at løfte samfundsansvar ved løbende at åbne op for afprøvning af ledige og personer med nedsat arbejdsevne

I øvrigt tilslutter AAOsteel sig FN's Global Compact vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og antikorruption.

 

Behandling af Persondata i AAOsteel

Personoplysningerne er en forudsætning for, at AAOsteel kan indgå og opfylde forpligtelser i forbindelse med ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter samt leve op til lov­giv­nings­mæs­si­ge krav.

AAosteel benytter ikke personoplysningerne til andre formål, ligesom vi ikke indsamler flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.

Kontakt AAOsteel:

aaosteel facade

Har du spørgsmål af teknisk art omkring værktøjsfremstilling eller er der forhold, som du ønsker uddybet, så kontakt os direkte på telefon +45 7562 1144

One Stop Shopping

Hos AAOsteel kan du få totalløsningen. I samarbejde med kunderne står vi for konstruktion, udvikling og fremstilling af værktøjer og den efterfølgende produktion af emnerne.

AAOsteel Group består af:
Aage Østergaard A/S
Brdr. Madsen Maskinteknik A/S
EJV Tooling A/S

Mission

Koncernen skal være teknologisk
førende inden for koldformnings-
processer og gennem innovation 
og udvikling fremstille produkter,
som betyder at kundernes kon-
kurrenceevne forbedres.

Der skal udvikles en adfærd, hvor
vi kontinueligt forbedrer præsta-
tionen og lønsomheden af vore 
processer og supply chains.

Kontakt AAOsteel

Ønsker du at vide mere om vores bearbejdnings-
processser, så kontakt os  
på tlf.: +45 7562 1144.

Gå til vores salgsafdeling

Web: Shark & Co.